Xunta Directiva da Comunidade de Montes de Valladares

Dende a Asamblea Xeral Ordinaria do 24 de marzo do 2014, a xunta rectora da Comunidade de Montes de Valladares quedou formada polos seguintes comuneiros/as:

Presidenta: Rosa Isabel Figueroa

Vicepresidente primeiro: Enrique Pérez

Vicepresidente segundo: José Cabezas

Vicepresidente terceiro: Alvaro Figueroa

Secretaria: Beatriz Figueroa

Vicesecretaria: Yolanda Troncoso

Tesoureira: Begoña Rodriguez

Contadora: Belarmina Otero

Vogales:

Marcelino Figueroa

Mercedes Comesaña

Antonio Villar

Albino Freiría

Gonzalo Alonso

Amparo Cabezas

Modesto Novoa

Elena Pérez

José Piñeiro

Manuel Posada

Elena Martínez

Foto de parte de la Junta directiva de la Comunidad Vecinal de Montes en Man Común de Valladares en el año 2013