Prantación de castaños e cerdeiras

A Comunidade Veciñal de Montes en Man Común de Valladares defende a prantación de especies autóctonas e fomenta os cultivos de castaños e cerdeiras.