Descripción

Esta fonte naceu a mediados dos anos noventa co proxecto do parque do chan das esculturas e recolle o caudal dos nacentes baixo o monte Alba. A súa estructura é de pedras perpiaño irregular situadas en forma de muro.

O sobrante do caudal alimenta diversas charcas ubicadas en distintas alturas do parque do chan das esculturas. En vran moi seco perde o seu caudal.