Utilice este área de descargas para seleccionar aqueles mapas da Comunidade de Montes dispoñibles:

Estado actual POMC

Mapa en PDF que mostra o estado actual do proxecto de ordenación do monte veciñal de Valladares.

Planificación POMC

Mapa en PDF que mostra a planificación do proxecto de ordenación do monte da Comunidade de Montes de Valladares.

Situación

Plano en PDF que mostra a ubicación da Comunidade con respecto a sua contorna.

Topográfico xeral

Plano en PDF que mostra a topografía xeral da zona da Comunidade de Montes de Valladares.

Rodales de vexetación

Plano en PDF no que se mostra o detalle dos rodales de vexetación dos montes da Comunidade.