Parcela I .- Denominación: ALBA
SUPERFICIES E VALORES

Enclavado A: 6.82.50 has.
Enclavado B: 0.40.00 Has.
Enclavado C: 0.44.00 has.
Enclavado D: 2.60.10 has.
Enclavado E: 0.12.50 has.
Enclavado F: 0.54.95 has.
Enclavado G: 1.00.10 has.
Enclavado H: 2.02.48 has.
Enclavado I: 0.47.52 has.
Enclavado J: 5.87.40 has.
Enclavado K: 1.05.00 has.
Enclavado L: 2.02.50 has.
Enclavado M: 1.80.20 has.
Enclavado N: 1.50.25 has.
Enclavado O: 4.07.50 has.
Enclavado P: 0.20.00 has.
______________
TOTAL PRIVADO: 30.97.95 hectáreas.
Superficie VECIÑAL: 175.37.05 hectáreas.

Valor superficie VECIÑAL PARCELA I: ALBA : 13.676.436,00.- Euros

Parcela II .- Denominación: POZOS
SUPERFICIES E VALORES

Superficie TOTAL: 45.32.61 hectáreas.

Enclavado A: 0.07.50 has.
Enclavado B: 0.08.30 has.
Enclavado C: 0.17.50 has.
Enclavado D: 0.20.00 has.
______________
TOTAL PRIVADO: 0.53.30 hectáreas.
Superficie VECIÑAL: 44.79.31 hectáreas.

Valor superficie VECIÑAL PARCELA II: POZOS : 3.498.341,10.- Euros

Parcela III .- Denominación: SOBREIRA
SUPERFICIES E VALORES

Superficie TOTAL: 73.60.10 hectáreas.
Superficie VECIÑAL: 73.60.10 hectáreas. (*)

Valor superficie VECIÑAL PARCELA III: SOBREIRA: 5.748.238,10.- Euros

VALOR TOTAL SUPERFICIE VECIÑAL: 22.923.015,20.- Euros

(*) Datos valor sin ter en conta as expropiacións e cesión en Sobreira.