MANIFIESTO DE LA JUNTA RECTORA

INAUGURACIÓN MIRADOR DEL CEPUDO

MANIFESTO DA XUNTA RECTORA DA C.M. DE VALLADARES NO ACTO DE INAUGURACIÓN DO MIRADOIRO DO CEPUDO

Autoridades, entidades comunais, entidades parroquiáis, veciños e veciñas, comuneiros e comuneiras:

Este manifesto está sendo lido desde este aparello chamado “tableta” ou “ipad” conectado a Páxina Web de Montes a través de wifi con cobertura no contorno do parque forestal, grazas as instalacións de telecomunicacións existentes. Dito esto.

Para comezar, queremos darvos as grazas a todos e a todas pola vosa presencia neste acto, un acto que de xustiza é lembrar en primeiro lugar a todas as Xuntas Rectoras, que viñeron xestionando o monte de Valladares dende a súa constitución como Comunidade de Montes e mesmo subliñar as grandes aportacións das que brevemente imos describir na figura dos presidentes de cada unha delas.

A Orencio Ramilo Comesaña, por ser quen de conseguir en 1981 a constitución da Comunidade e a clasificación do MONTE COMUNAL no ano 1983; a Isidro Costas Piñeiro, pola súa contribución na mellora da riqueza forestal autóctona, recuperación de patrimonio forestal e  converter o espazo Alba-Cepudo nun ente cultural aportando ao monte o PRIMEIRO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS; ao desaparecido Florentino Ramilo Costas, por ser quen de recuperar ESPAZOS DEGRADADOS e mellorar o medio forestal, e, por último, a Isidro Piñeiro Pérez pola recuperación dos mananciais de augas aflorantes, pola súa loita contra os incendios e a elaboración e posta en marcha do PLAN DE ORDENACIÓN DO MONTE. Grazas a eles e a cantos con eles estiveron traballando.

As palabras teñen máis significado cando reafirman o dito co feito, logo de que nos ensinan camiños por onde transcorrer as nosas vidas e mesmo mellorar as dos nosos semellantes; por elo, hoxe, con estas palabras, pretendemos pechar o axioma que estamos a expor, e dicimos e afirmamos que seguimos poñendo en valor este recuncho de Vigo con tres novas actuacións, ao tempo que pretendemos mellorar a calidade de vida dos veciños de Valladares, os de Vigo e os da súa comarca; e mesmo dar razóns para pensar que todos temos armas e argumentos para loitar contra a crise que nos envolve.

As novas instalacións de telecomunicacións, de marcado avance tecnolóxico, forman parte dunha iniciativa de mellora das obsoletas, que xa foron derrubadas. Nestas novas instalacións –edificio e mastro- emprázanse os servizos básicos de telecomunicacións e de seguridade do Concello de Vigo, tales son as coberturas para a Policía Local, Bombeiros e a regulación do alumeado. Tamén hai que destacar, ademais destes servizos que coordina e presta a empresa concesionaria, AUTRONIC, os que teñen que ver con radio, televisión dixital, wimax-internet, transporte de sinales, sistemas de comunicación DMR, etc.

Por outra banda, non podiamos deixar de mencionar a labor que desenvolven as cámaras de gravación instaladas no mastro e edificio para a vixilancia do cumio e seguridade das instalacións e -sobre todo- para a loita contra o lume, xa que unha delas é a que detecta focos iniciais de lumes no contorno de 40 kilómetros de diámetro. A modo de exemplo diremos que no pasado verán foron detectados, dende a súa posta en servizo, todos os focos iniciais habidos nos meses de agosto e setembro e que evitaron a destrución da masa forestal en varios lugares e parroquias do contorno da comarca de Vigo.

O Cepudo é o cumio máis alto do Concello de Vigo. O seu contorno sustenta un dos miradoiros con mellores perspectivas de visión da comarca, xunto cos montes Pozos, Alba, Galiñeiro e os da banda da ría. A degradación que sufría este cumio e as dificultades para o acceso de persoas con mobilidade reducida facían pouco atractivo a súa estancia; por elo, a Comunidade de Montes dispuso a actuación que hoxe se inaugura e coa que esperamos dar cumprida resposta a todas as persoas que se acheguen ate este lugar a disfrutar da paisaxe e a natureza.

Pero se as actuacións salientadas ate agora son importantes, para a nos, para a Comunidade de Montes de Valladares, é tamén moi importante potenciar o feito cultural ARTE E NATUREZA e, dende logo tamén, a presenza da muller no desenvolvemento e participación en todo o que ten que ver coa xestión do monte veciñal e, mesmo, polo que representa o incremento de esculturas do chamado ROTEIRO DAS ESCULTURAS. Así pois, dúas novas esculturas se engaden a este roteiro: a primeira denominada ILEX ou MACHADO, témola aquí a veira nosa, da que é autora a italiana Antonella Tiozo; a segunda, que se topa no cumio do monte, no miradoiro, chámase PAISAGEM Nº 4, da que é autora a escultora portuguesa Filomena Almeida. Estas esculturas foron creadas no SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS, realizado no ano 2008 polo Centro Veciñal e Cultural de Valladares, a quen lles agradecemos a colaboración que nos presta neste acto. Tamén aproveitamos estes momentos para dar as grazas a Directiva das Festas do Alba que colaboran con nos neste evento.

O custe económico alcanzado na obra civil destas tres actuacións ascende a cantidade de 128.000 euros, con cargo aos presupostos da Comunidade de Montes, a excepción de 30.000 euros que forman parte da subvención aprobada pola Deputación Provincial de Pontevedra, achega que agradecemos publicamente.

Pero a máis deste custe económico hai un custe importante referido á xestión realizada. Nada se faría se toda a Xunta Rectora non empuxara a reo polo proxecto. As dificultades, pequenas e non tan pequenas, que soportamos en todo este tempo foron superadas grazas a forza dos comuneiros e comuneiras, que esta Xunta Rectora ten detrás. Unha persoa é insignificante, e dicir, pouco pode facer por si mesma; un pobo pode converterse nunha marea capaz de mover arreo estas dificultades. Esperemos que se teña en conta o sentido desta afirmación levada ao ameto desta Comunidade.

Rematamos dicindo que aínda queda moito por facer e mellorar na xestión do monte veciñal, que os comuneiros e comuneiras somos quén de poñer en valor o monte para servir a sociedade no seu conxunto; cumprimos maiormente unha FUNCIÓN PÚBLICA e acometemos actuacións de carácter xenérico e solidario con toda a poboación que o precise. Pero todo o antedito non sería suficiente sen aclarar e dicir que NON estamos dispostos a perder os dereitos xermánicos de propiedade que nos son de raíz, que nos son de seu, e, sen ningunha dúbida, defenderemos este dereitos, con todas as forzas, si alguén pretende arrapañar tales dereitos.

Moitas grazas pola atención e que agraden as actuacións realizadas.

Marzo 2011.

A COMUNIDADE DE MONTES DE VALLADARES.